Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội nghị khoa học ngành Vật lý năm 2017

Với mong muốn tạo một diễn đàn để trình bày, trao đổi, thảo luận những kết quả nghiên cứu mới và những kinh nghiệm trong nghiên cứu và dạy học vật lý của các nhà khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngày 15/12/2017, Trường Đại học sư phạm Hà nội 2 sẽ tổ chức hội nghị khoa học ngành Vật lý:

"Transactions on Physics and Education"

Chi tiết trong file đính kèm: cv_di_so_95_ngay_22022017.PDF