KHOA VẬT LÍ VÀ CÔNG NGHỆ

(Faculty of Physics and Technology)

Tel: (+84) 383.855.777

Email: physics@vinhuni.edu.vn

vinhuniphysics@gmail.com

Huân chương lao động hạng Ba, năm 1999 

1. Giới thiệu sơ lược

Năm thành lập: 1961

Nhiệm vụ:

 •  Đào tạo bậc đại học (2 ngành):

- Cử nhân Sư phạm vật lí (1961 - nay)

- Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện (2013 - nay)

 • Đào tạo bậc ThS (2 chuyên ngành):

- ThS Vật lí, chuyên ngành Quang học

- ThS Khoa học giáo dục, chuyên ngành LL & PPDH bộ môn Vật lí

 • Đào tạo bậc TS (2 chuyên ngành):

- TS Vật lí, chuyên ngành Quang học

- TS Khoa học giáo dục, chuyên ngành LL & PPDH bộ môn Vật lí

 • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ:

Các hướng nghiên cứu chính:

- Quang học- Quang phổ, Vật lý lý thuyết, công nghệ Nanô, Vật lý hạt nhân nguyên tử, nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện, điện tử, tự động hoá...

- Nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng các PPDH hiện đại trong môn vật lý ở các bậc học; nghiên cứu lý luận và ứng dụng về phương tiện dạy học vật lý; đo lường và đánh giá trong dạy học Vật lí.

 2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số CB cơ hữu:                21 (PGS: 2, TS: 9, ThS: 9, KS: 1, trong đó có 4 NCS)

Cán bộ Vật lí trong trường:   8 (PGS: 5, TS: 3)

Cán bộ thỉnh giảng:                10 (GS: 2, PGS: 8)

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: TS. Nguyễn Huy Bằng

Phó Trưởng khoa, PBT ĐBP:   TS. Chu Văn Lanh

Phó trưởng khoa:                       TS. Mai Văn Lưu

Bí thư Chi bộ CB:                      TS. Nguyễn Thị Nhị

Chủ tịch công đoàn:                  GVC. TS. Nguyễn Thành Công

Các bộ môn:

1. Bộ môn Vật lí đại cương

                 Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Ngọc Hoàng

2. Bộ môn Vật lí lí thuyết

                 Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Dũng

3. Bộ môn Quang học - Quang phổ

                 Trưởng bộ môn: TS. Bùi Đình Thuận

4. Bộ môn PPGD

                 Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Nhị

5. Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

                 Trưởng bộ môn: TS. Mai Văn Lưu

Bí thư Liên chi đoàn:             TS. Trịnh Ngọc Hoàng

Các trợ lí Trưởng khoa:

Trợ lý đào tạo:               TS. Nguyễn Tiến Dũng

Trợ lí quản lí HSSV:     ThS. Lê Thị Hồng Phương

Cố vấn học tập:             TS. Bùi Đình Thuận, ThS. Phạm Hoàng Nam

3. Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh

Tổng số sinh viên:    548 (SP Vật lí: 338, KS CNKT Điện: 210)

Học viên Cao học:    115 (Quang học: 46, LL & PPDH BM Vật lí: 59)

Nghiên cứu sinh:      19 (Quang học: 9, LL & PPDH BM Vật lí: 10)

4. Phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu

 • Đào tạo giáo viên Vật lí: 3

- Phòng thí nghiệm Cơ - Nhiệt

- Phòng thí nghiệm Điện - Quang

- Phòng thí nghiệm Vật lí - Công nghệ

 • Đào tạo Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật điện: 4

- Phòng thí nghiệm Vật lí - Công nghệ

- Phòng thực hành Máy điện

- Phòng thực hành Cung cấp điện

- Phòng thực hành điều khiển lập trình PLC

 • Phòng thí nghiệm nghiên cứu/chuyên đề: 2

- Phòng thí nghiệm Quang học - Quang phổ

- Phòng thí nghiệm chuyên đề về PPGD vật lí

5. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 • Một số hướng nghiên cứu về Khoa học giáo dục:

- Phương tiện dạy học vật lí

- Didactics trong Vật lí

- Đo lường và đánh giá trong dạy học Vật lí

 •  Một số hướng nghiên cứu về Quang học:

- Quang học phi tuyến

- Quang học lượng tử

- Vật lí laser

- Quang phổ nguyên tử, phân tử và ứng dụng

 • Các công bố khoa học trong năm:

- Bài báo trong nước:           25 bài/năm

- Bài báo quốc tế:                 05 bài/năm

 • Các đơn vị hợp tác quốc tế về giáo dục và NCKH:

- Institute of Physics, Polish Academy of Sciences (Poland)

- University of Warsaw (Poland)

- University of Zielona Gora (Poland)

- National University of Belarus (Belarus)

- University of  Chemnitz (Germany)

- University of  South Florida (US)

Năm 2014, khoa Vật lí & Công nghệ được đề xuất chọn làm nơi mở chi nhánh của Trung tâm Vật lí xuất sắc của Việt Nam.

6. Tầm nhìn tương lai (2020)

 • Hướng phát triển đào tạo đa ngành:

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Vật lí

- Đào tạo Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện

- Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ (chuyên ngành Quang học và chuyên ngành Lí luận & PPDH bộ môn Vật lí)

 • Chuyển giao công nghệ: nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ điện, điện tử, tự động hoá...
 • Quy mô:

- Cán bộ:        30 CB (80% có học vị TS)

- Sinh viên:    800

- Học viên Cao học và NCS: 100

 • Mục tiêu: Phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và NCKH có uy tín trong nước và khu vực Đông Nam Á, có chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Thứ tự

Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Thế hệ thứ 1

(1961-1972)

 

Thầy Hoàng Quý

Thầy Võ Văn Thu

Thầy Phạm Quý Tư

Thầy Phan Xuân Bình

Thầy Trần Doãn Qưới

Thế hệ thứ 2

(1972-1976)

 

Thầy Phạm Quý Tư

Thầy Phan Xuân Bình

Thầy Phan Bá Nhẫn

Thầy Nguyễn Trọng Dy

Thế hệ thứ 3

(1976-1981)

 

Thầy Phan Bá Nhẫn

Thầy Nguyễn Đình Noãn

Thầy Trần Hữu Cát

Thầy Trần Quốc Tuý

Thế hệ thứ 4

(1981-1987)

 

Thầy Nguyễn Đình Noãn

Thầy Tôn Quang Lữ

Thầy Lê Văn Phớt

Thầy Nguyễn Đình Huân

Thế hệ thứ 5

(1987-1991)

 

Thầy Nguyễn Đình Huân

Thầy Võ Trường Kỳ

Thầy Nguyễn Quang Lạc

Thầy Nguyễn Huy Công

Thầy Đào Xuân Hợi

Thầy Dương Kháng

Thế hệ thứ 6

(1991-1993)

Thầy Đào Xuân Hợi

Thầy Dương Kháng

Thầy Hà Văn Hùng

Thế hệ thứ 7

(1993- 1999)

Thầy Hà Văn Hùng

Thầy Đào Xuân Hợi

Thầy Dương Kháng

Thầy Võ Thanh Cương

Thầy Trịnh Đức Đạt

Thế hệ thứ 8

(1999-2003)

 

Thầy Đinh Xuân Khoa

Thầy Vũ Ngọc Sáu

Thầy Võ Thanh Cương

Thầy Nguyễn Viết Lan

Thế hệ thứ 9

(2003-2008)

Thầy Nguyễn Viết Lan

Thầy Đỗ Văn Toán

Thầy Đoàn Hoài Sơn

Thế hệ thứ 10 (2008-2013)

 

Thầy Đoàn Hoài Sơn

Cô Phạm Thị Phú

Thầy Lưu Tiến Hưng

Thầy Nguyễn Huy Bằng

Thế hệ thứ 11 (2013- nay)

Thầy Nguyễn Huy Bằng

Thầy Mai Văn Lưu

Thầy Chu Văn Lanh