TT

TÊN PHÒNG THTN

ĐỊA ĐIỂM

DÙNG CHO HỌC PHẦN/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ QUY MÔ NHÓM THỰC TẬP

4

Xưởng thực tập nghề

D1.202

# Dùng cho SV ngành CNKT điện, điện tử thực tập nghề
# SV ngành CNSP Vật lí chế tạo các thiết bị dạy học tự làm

# CBGD, KTV sửa chữa nhỏ các thiết bị THTN

- Diện tích 46m2

- Quạt trần: 4

- Nguồn điện 3 pha

- Quy mô: 20SV/nhóm