Khoa Vật lý và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng
Chu Văn Lanh
Nguyễn Thị Nhị
Phạm Thị Phú
Nguyễn Đình Thước
Lê Văn Vinh
Đinh Thị Nga
Bùi Đình Thuận
Đoàn Thế Ngô Vinh
Đỗ Mai Trang
Trịnh Ngọc Hoàng
Nguyễn Thành Công
Đỗ Thanh Thùy
Hoàng Thị Hà
Lưu Văn Phúc
Lê Hồng Phương
Phạm Hoàng Nam
Vũ Ngọc Sáu
Nguyễn Tiến Dũng
Hoàng Văn Thụy
Đặng Thị Bích Hạnh