Tên seminar: Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng theo chu trình Rankin (Nhiệt-điện mặt trời)

Thời gian: 13h30, ngày 21/4/2017 

Địa điểm: Phòng thực hành Cơ-Nhiệt , tầng 1 nhà D3, Đại học Vinh

Người trình bày:Ths. Lưu Văn Phúc

Đơn vị: Bộ môn Vật lý- Viện Sư phạm Tự nhiên