Nội dung báo cáo: Introduction to quantum information theory

Người trình bày:   Prof. Dr. Sc. Maciej Lewenstein

Cơ Quan:               ICFO - Institut de Ciències Fotòniques,  Parc Mediterrani de la Tecnologiavinguda C.F. Gauss, 3  08860 Barcelona, Spain.  

Thời gian:                  ngày 19 tháng 07 năm 2016

Địa điểm:                   Phòng họp A nhà A11

(Chi tiết tại file đính kèm)

vietnam1and2 lecturemaciek.ppt