1. Giới thiệu:

Trường nghiên cứu là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ Sydney (UST) và Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU, UET). Với chủ đề “Công nghệ tiên tiến cho các ứng dụng IoT”, trường nghiên cứu năm 2017 (RS2017) được tổ chức tại Hà Nội.

Muc đích của RS2017 là đáp ứng tối đa sự quan tâm của giói khoa học và giới thiệu những phát triển mới nhất trong công nghê. RS2017 còn tạo dựng môi trường học thuật cho các sinh viên, nhà nghiên cứu Việt Nam trao đổi ý tưởng và thúc đầy cơ hội đào tạo tiến sĩ. Tham gia Trường nghiên cứu này, các  học viên sẽ được nghe các bài giảng về IoT, thông tin thế hệ 5G, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và các công nghệ bán dẫn cho thiết bị IoT bói các giáo sư hàng đầu đến từ UTS và VNU-UET.

Website: http://rs2017.uet.vnu.edu.vn

2. Thời gian và địa điểm tổ chức: từ 15-16 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội.

3. Hạn cuối nộp đơn đăng ký: 10/02/2017

4. Hướng dẫn nộp đơn đăng ký:

Tham dự RS2017 là miễn phí, tuy nhiên số lượng có hạn. Ứng viên phải nộp đơn đăng ký tới email tới TS. Diệp N. Nguyễn (diep.nguyen@uts.edu.au) bắt đầu từ 25/1/2017. Ứng viên được sẽ được thông báo qua email của ngày 10 tháng 2 năm 2017.

Đơn đăng ký bao gồm:

- Sơ yếu lí lịch (CV)

- Bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh (Đối với sinh viên)

- Thư giới thiệu (Đối với sinh viên)

- Tiêu đề và tóm tắt của Poster (Nếu muốn tham gia cuộc thi Students Poster Competition)

 

Trân trọng thông báo các thầy cô và các bạn sinh viên được biết thông tin và đăng ký tham dự!