1. ThS Đoàn Thế Ngô Vinh
  2. Mai Đại Phương - lớp 47A Lý – Trưởng ban
  3. Mai Thị Trang - lớp 47A Lý – Thư kí
  4. Lê Văn Vinh – 47A Lý - Ủy viên
  5. Chu Thị Tuyết - 48A Lý - Ủy viên
  6. Đào Anh Nhất – 48B Lý - Ủy viên
  7. Đỗ Phương Nga – 48B Lý - Ủy viên
  8. Mai Xuân Nguyên – 48B Lý - Ủy viên
  9. Đặng Hồng  Mến – 49B Lý - Ủy viên
Cuộc họp ban biên tập sẽ được tổ chức vào hồi 17h30 ngày 16 tháng 2 năm 2009 tại văn phòng khoa
Ban biên tập rất mong các thầy cô giáo và các bạn đoàn viên thanh niên trong LCĐ tích cực tham gia gửi bài đóng góp nội dung cho tập san. Bài viết xin gửi về hộp thư LCĐ hoặc thông qua ban cán sự các lớp.