TT

Họ và tên

Tên báo cáo

Thời gian

Tải xuống

1

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng

Optical Bistability in a five-level cascade EIT medium: an analytical approach.

 20 /03/2016, từ 14h đến 17h

 nguyen huy bang.pptx

2

TS. Mai Văn Lưu

Tổ chức hoạt động dạy học học phần Nhiệt học
theo hướng tiếp cận CDIO

 15/ 06/2016, từ 8h đến 10h

 mai luu 1562016.pdf

3

TS. Chu Văn Lanh

Simulated influence of temperature and total diameter on near- zero-dispersion band of
suspended core fiber with water

15/ 10/ 2015, từ 8h đến 10h

 chu van lanh 1.pdf

Temperature sensitivity of photonic crystal fibers infiltrated with ethanol solution

 25/ 10/ 2015, từ 8h đến 10h

 chu van lanh 2.pdf

4

PGS. TS. Vũ Ngọc Sáu

Lưỡng ổn định trong môi trường nguyên tử  với EIT

 

 20/ 04/ 2015, từ 8h đến 11h

 luong on dinh nguyen tu.pptx

5

PGS. TS. Phạm Thị Phú

Thiết lập thang đo đánh giá kỹ năng dạy bài tập

của sinh viên cuối khóa ngành cử nhân sư phạm vật lý

 

27/5/2016, từ 7h đến 9h

 co phu baocaoxemina22516.docx

6

PGS.TS. Nguyễn Đình Thước

Một số quan điểm dạy học hiện nay

7/5/2016, từ 7h00 đến 9h30.

 nguyen dinh thuoc.doc

7

TS. Nguyễn Thị Nhị

Giảng dạy Tín chỉ 1 học phần Nhiệt học cho sinh viên K56

theo giáo trình University Physics

 19/2/2016, từ 7h00 đến 9h30.

 nguyen thi nhi.ppt

8

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Xêmina trươc giảng dạy học chương 4 các định luật Nưu tơn

 

19/10/2015, từ 14h đến 17h

 

 

 tien dung 1.ppt

“Population distribution of vibrational levels in the 21P state of NaLi

 

10/12/2015, từ 14h đến 17h

 tien dung 2.pdf

9

TS. Bùi Đình Thuận

Soliton pulse propagation in optical Fiber

 17 /04/2016, từ 14h đến 17h

 thuan.pdf

10

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

Xây dựng đề cư­­ơng chi tiết học phần Vật lý đại cương B với thời lượng 3 tín chỉ

 

19/10/2015, từ 14h đến 18h

 trinh ngoc hoang xemina 1.doc

Giảng dạy chương “Công và động năng” trong học phần cơ học 1 theo hướng tiếp cận CDIO

07/11/2015, từ 14h đến 17h30

 trinh ngoc hoang xemina 2.pptx

11

ThS. Lê Văn Vinh

Sử dụng thí nghiệm vào dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

 

14/6/2016, từ 7h đến 10h.

 le van vinh.pptx

12

ThS. Phạm Hoàng Nam

Nâng cao chất lượng thực hành thí nghiệm cho sinh viên ngành công nghệ KTĐ-ĐT theo hướng tiếp cận CDIO

26/03/2016, từ 14h00 đến 17h00

Phạm Hoàng Nam
 xemia1

Một số vấn đề về thực hành thí nghiệm ngành CN KTĐ-ĐT

14/06/2016, từ 8h00 đến 11h00

Phạm Hoàng Nam
Xemia 2
 

13

ThS. Đỗ Thanh Thùy

Giảng dạy chương “THERMAL PROPERTIES OF MATTER”

21/1/2016, từ 7h30 đến 11h

 do thanh thuy xemina 1.pptx

Hiện tượng trong suốt cảm ứng điện từ trong hệ nguyên tử có chứa các mức liên tục có cấu trúc

23/4/2016, từ 7h30 đến 10h30

do thanh thuy xemina 2.pptx

14

Ths. Lưu Văn Phúc

Tổ chức thực hiện bài thực hành về động cơ nhiệt (động cơ đốt trong-kiểu piston) theo phương án dạy học tích hợp

26/12/1015, từ 7h30 đến 11h

 

 luu van phuc xemina 1.doc

Tổ chức thực hiện bài thực hành về máy làm lạnh theo phương án dạy học tích hợp

23/1/2016, từ 8h00 đến 11h

 luu van phuc xemina 2.doc

15

TS. Nguyễn Thành Công

Nghiên cứu giảng dạy chương 8 “Động lượng, xung lực và các loại va chạm”

16/11/2015, từ 8h00 đến 11h

 nguyen thanh cong xemina 1.pptx

Nâng cao chất lượng thực hành thí nghiệm học phần Thí nghiệm Cơ-Nhiệt cho sinh viên Cử nhân Sư phạm vật lý theo hướng tiếp cận CDIO

Ngày 26/03/2016, từ 7h30 đến 11h

 nguyen thanh cong xemina 2.pptx