Với tiềm lực mạnh về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và bề dày truyền thống đào tạo giáo viên, cán bộ nghiên cứu, Khoa Vật lý là một trong năm khoa đầu tiên của trường Đại học sư phạm Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Sau Đại học (từ năm 1976).
Từ năm 1993 đến nay Khoa có hai mã ngành đào tạo Sau đại học cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ là chuyên ngành Quang học và chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học vật lý. Trong hơn 10 năm qua đã đào tạo 20 tiến sĩ và hơn 150 Thạc sĩ, các cán bộ được đào tạo Sau Đại học tại Khoa đã nhanh chóng trưởng thành và phát huy vai trò đầu đàn trong công tác chuyên môn ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng, THPT và THCS trong cương vị công tác của mình.
Hiện nay, ngoài đào tạo tại Đại học Vinh, các chuyên ngành trên còn được mở tại: Đại học Đồng Tháp, Đại học Sài Gòn (thành phố Hồ CHí Minh), thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn học thuật của người học trước yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục ở tất cả các cấp học bậc học.