Khoa vật lý và Công nghệ (tiền thân là Khoa Vật lý) trường Đại học Vinh đã có trên 20 năm kinh nghiệm đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

Đến nay Khoa đã đào tạo được hơn 400 Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn vật lý.

Học viên học tập tại Khoa Vật lý sẽ được:

- Trực tiếp học tập, giao lưu, trao đổi với các nhà sư phạm Vật lý có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo Sau đại học của chuyên ngành.

- Nội dung các chuyên đề được thiết kế đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ nghiên cứu, giảng dạy Vật lý ở các trường Đại học, Cao đẳng và các trường phổ thông theo hướng hiện đại, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Giáo trình giảng dạy đầy đủ và cập nhật.

Các hướng nghiên cứu chính đã và đang triển khai ở bộ môn PPDH Vật lý:

    + Nghiên cứu Lý luận và nghiên cứu Ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong môn vật lý ở các bậc học (phổ thông và đại học);

    +  Nghiên cứu Lý luận và Ứng dụng về phương tiện dạy học vật lý: Khai thác các phương tiện truyền thống theo hướng tích cực, nghiên cứu hiện đại hóa phương tiện dạy học vật lý, kết hợp phương tiện truyền thống và phương tiện hiện đại.

   +  Đổi mới kiểm tra đánh giá trong môn Vật lý ở phổ thông và đại học.

 

                                                                                            Trưởng Bộ môn PPGD

                                                                                            

                                                                                              TS Nguyễn Thị Nhị