Từ năm 1997 đến nay khoa Vật lý phối hợp với khoa Toán trường Đại học Vinh đào tạo Cử nhân sư phạm Toán Lý hệ vừa học vừa làm; đối tượng tuyển sinh là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Toán Lý, Lý – Kỹ thuật công nghiệp, Lý – Tin.Các lớp được mở thường xuyên ở các tỉnh thành trong cả nước, kế hoạch cụ thể do Trung tâm giáo dục thường xuyên nhà trường thông báo. Hình thức đào tạo linh hoạt đã tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đối tượng tuyển sinh; trong 10 năm qua Khoa đã nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn (từ Cao đẳng sư phạm lên Cử nhân sư phạm) cho hàng ngàn giáo viên Toán, Lý và cán bộ quản lý giáo dục ở các tỉnh phía Bắc miền Trung, góp phầnxây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh trong công cuộc chấn hưng giáo dục nước nhà.
Hiện nay (2008) khoa đang đào tạo 20 lớp (khoảng 1400 học viên) hệ vừa học vừa làm ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa,Thái Bình.