Khoa Vật lý là khoa sớm mở ra hướng đào tạo liên kết, liên thông. Khoa liên kết với Đại học kiến trúc Hà Nội đào tạo kỹ sư xây dựng (từ năm 1995); trong 10 năm đã đào tạo gần 900 kỹ sư xây dựng, liên kết với Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo được 700 kỹ sư thực hành trình độ Cao đẳng kỹ thuật ngành Điện, Điện tử viễn thông.
     Từ 2003 đến nay khoa Vật lý có hai mã ngành đào tạo chính quy: cử nhân sư phạm (hệ A) và cử nhân khoa học (hệ B). Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm là 50 – 60 sinh viên hệ A và 100 – 120 SV hệ B; đối tượng tuyển sinh là HS có bằng tốt nghiệp THPT trong địa bàn toàn quốc, thi khối A, đạt điểm chuẩn do Trường quy định, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Hàng năm tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt 98%, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đạt từ 5% trở lên, loại khá đạt 35 – 40 %. Sinh viên khoa Vật lý được sinh hoạt trong hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của nhà trường. Liên chi đoàn khoa và Liên chi hội SV khoa luôn là đơn vị dẫn dầu trong phong trào Đoàn, Hội. Các SV ưu tú (học tập và rèn luyện tốt) được xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Hàng năm có khoảng 5 – 10 SV được kết nạp vào Đảng.
     Hiện nay Khoa đang đồng thời thực hiện hai hình thức đào tạo đối với hệ cử nhân chính quy: đào tạo theo niên chế học phần (đối với khóa 46, 47) và đào tạo theo học chế tín chỉ (đối với khóa 48, 49). Ưu điểm nổi trội của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ là tạo tỉnh chủ động cao cho người học trong việc lập kế hoạch cá nhân, chủ động rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đào tạo, có thể đồng thời học hai bằng Đại học, có thể sử dụng các tín chỉ tích lũy cho học tập ở một trường Đại học thứ hai … (xem quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT); vì vậy mặc dù mới được thực hiện từ năm học 2007 – 2008, chương trình và giáo trình đang trong quá trình điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện, song toàn thể cán bộ và sinh viên nhất trí cao và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt công tác giảng dạy, học tập.