Trường Đại học Vinh thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình Erasmus+ trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Zielona Góra (Ba Lan)

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình Erasmus+ trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Zielona Góra (Ba Lan) với thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên.

2. Số lượng: 7 người.

3. Chuyên ngành: Vật lí học hoặc các chuyên ngành có liên quan. 

4. Công việc:

4.1. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

Học 1 học kỳ, kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2016 tại Trường Đại học Zielona Góra.

4.2. Giảng viên:

Trao đổi chuyên môn, hợp tác về giảng dạy và nghiên cứu khoa học với giảng viên của Trường Đại học Zielona Góra; Nghiên cứu, đề xuất cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác giữa Trường Đại học Vinh với Trường Đại học Zielona Góra.

Thời gian: 8 ngày, trong tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2016.

5. Tiêu chí tuyển chọn:

a) Có chuyên ngành phù hợp.

b) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình, cụ thể: trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) đối với giảng viên; B1 đối với sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

c) Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của chương trình Erasmus+.

6. Quyền lợi:

Những người tham gia chương trình được Trường Đại học Zielona Góra cấp tiền mua vé máy bay, bố trí chỗ ở trong Ký túc xá của Trường và hỗ trợ kinh phí như sau:

- Sinh viên, học viên cao học và NCS được cấp học bổng 650 EUR/ tháng trong 5 tháng.

- Giảng viên được cấp kinh phí 130 EUR/ngày.

Trước khi lên đường sang Ba Lan, những người tham gia chương trình sẽ ký hợp đồng với chương trình và được ứng trước 50% tổng kinh phí, chuyển vào tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, những người tham gia chương trình được Trường Đại học Zielona Góra và Trường Đại học Vinh hỗ trợ hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh và các thủ tục liên quan khác trong suốt thời gian tham gia chương trình.

7. Các bước tuyển chọn:

- Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh thành lập hội đồng tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình.

- Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên có nguyện vọng tham gia tham gia chương trình nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế hoặc Khoa Vật lý và Công nghệ từ ngày 26/10/2015, hoàn thiện hồ sơ và nộp về một trong 2 đơn vị nói trên trước ngày 6/11/2015.

- Hội đồng tuyển chọn đánh giá hồ sơ các ứng viên từ ngày 6/11/2015 đến ngày 7/11/2015.

- Các ứng viên vượt qua vòng đánh giá hồ sơ sẽ tham gia kiểm tra chuyên môn và tiếng Anh vào ngày 8/11/2015.

- Kết quả tuyển chọn ứng viên được thông báo vào ngày 10/11/2015.

8. Thông tin về chương trình được đăng tải ở các website:

http://www.erasmus.uz.zgora.pl/home-page/

http://vinhuni.edu.vn/hop-tac-quoc-te/chuong-trinh-hop-tac/chuong-trinh-erasmus

Để biết thêm thông tin, các ứng viên có thể liên lạc trực tiếp với TS. Bùi Đình Thuận, Trưởng Bộ môn Quang học Quang phổ, Khoa Vật lí và Công nghệ (điện thoại: 0915 56 00 85; Email: thuanbd@vinhuni.edu.vn).