Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 802-KH/ĐU ngày 15/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 và Hướng dẫn số 803-HD/ĐU ngày 15/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020;  vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/03/2015, tại phòng họp A nhà A1, Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý và Công nghệ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa nhiệm kỳ 2010 – 2015,  phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt ban thường vụ Đảng ủy của Trường tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Sỹ Tùng đánh giá cao những hoạt động của Đảng bộ bộ phận Khoa Vật lý và Công nghệ nhiệm kì 2010 -2015 và tin tưởng, hi vọng  Đảng bộ bộ phận khoa sẽ tiếp bước những thành công của nhiệm kì trước, giữ vững và phát triển hơn nữa trong lãnh đạo khoa và các đoàn thể trong nhiệm kì 2015-2020.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Vật lý và Công nghệ đã bầu ra một ban chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa nhiệm kỳ mới (2015-2020) gồm 5 đồng chí: đồng chí Nguyễn Huy Bằng (Bí thư), đồng chí Chu Văn Lanh (Phó bí thư), đồng chí Mai Văn Lưu (ủy viên), đồng chí Nguyễn Thị Nhị (ủy viên), đồng chí Bùi Đình Thuận (ủy viên). Số phiếu tín nhiệm cao của đại hội thể hiện sự tin tưởng, nhất trí của các đảng viên đối với Ban chấp hành mới cũng như sự phát triển của Đảng bộ bộ phận khoa trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:


2(111).JPG