Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ các khoa, phòng, ban của Đảng ủy Trường Đại học Vinh, tiến tới đại hội Đảng bộ trường khóa XXXI, vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/03/2015, tại phòng họp A nhà A0, chi bộ cán bộ khoa Vật lý và Công nghệ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Bí thư Đảng bộ bộ phận và các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý và Công nghệ. Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2018; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý và Công nghệ.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội chi bộ cán bộ Khoa Vật lý và Công nghệ đã bầu ra một ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới (2015-2018) gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Nhị (bí thư chi bộ), đồng chí Nguyễn Huy Bằng (phó bí thư chi bộ), đồng chí Mai Văn Lưu (ủy viên). Số phiếu tín nhiệm cao của đại hội thể hiện sự tin tưởng, nhất trí của các đảng viên đối với Ban chấp hành mới cũng như sự phát triển của chi bộ trong thời gian tới.