Nội dung báo cáo: Optical Bistability in a five-level cascade EIT medium: an analytical approach.

Người trình bày:       PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng

               Thời gian:                 8h ngày 20 tháng 03 năm 2016

                Địa điểm:                 Phòng P.103 nhà D1

(Chi tiết tại file đính kèm)

ob in a fivelevel eit medium analytical.pptx