Năm 2009 có 98 Trường Đại học, Học viện dự thi giải Sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Vinh đạt 14 giải: 03 giải nhì,  02 giải ba và 09 giải khuyến khích và là một trong số 21 Trường Đại học, Học viện được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý đã trao bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân và các tập thể đạt thành tích cao trong  phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2009.

 

 

 

18.JPG