Hội nghị đã nghe PGS. TS Phạm Thị Phú trình bày báo cáo kết quả các họat động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2010-2011, đánh giá những mặt thành công và những điểm còn hạn chế trong phong trào sinh viên NCKH. Thành tích nổi bật tập trung ở các đề tài khóa luận tốt nghiệp của SV năm cuối; ngoài ra Tập san Vật lý sinh viên với hai hình thức báo in và báo mạng trong 5 tháng đầu năm 2011 đã phát hành 04 số với nội dung hấp dẫn thiết thực cho sinh viên là một thành công chưa từng có của phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của SV trong khoa. Tuy nhiên cần nhận thấy vai trò của SV năm thứ nhất, thứ hai còn khá mờ nhạt trong hoạt động NCKH – đó là hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
 
Hội nghị dành phần lớn thời gian theo dõi các tác giả đề tài trình bày các báo cáo khoa học của mình. Qua các báo cáo được trình bày trong Hội nghị, Hội đồng khoa học Khoa Vật lý đã trao giải tập thể Ban biên tập tập san Vật lý sinh viên và chủ nhiệm đề tài là SV Hoàng Thị Thanh do PGS.TS Phạm Thị Phú hướng dẫn; giải nhất cá nhân được trao cho SV Tạ Thị Lý với đề tài “Nghiên cứu sử dụng bộ thí nghiệm “khảo sát định lượng các định luật chât khí có kết nối máy tính” vào dạy học phần nhiệt học vật lý lớp 10 THPT”; giải nhì được trao cho sinh viên Chu Thị Tuyết với đề tài “Hệ thống các bài tập môn Vật lí đại cương A1 theo chương trình đào tạo tín chỉ”; các đồng giải ba được trao cho sinh viên Đặng Thị Minh Nhật (48A), Cao Thị Thanh Tâm (48B) và Phạm Thị Ngọc Tâm (48B).
 
Hội đồng khoa học Khoa cũng đã nhất trí cử 5 sinh viên tham gia Hội nghị Sinh viên NCKH cấp trường năm học 2010-2011, đồng thời cử  sinh viên đạt giải Nhất và Nhì cấp Khoa trình bày báo cáo tại Hội nghị cấp trường (dưj kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 6/2011.
 
Danh sách các đề tài sinh viên NCKH khoa Vật lý năm học 2010-2011

TT
Giải
Tên đề tài
Tác giả
Cán bộ HD
1
Tập thể
Xây dựng tập san Vật lý với Sinh viên
Hoàng Thị Thanh và Nhóm SV thuộc LCĐ khoa Vật lý
PGS.TS.
Phạm Thị Phú
2
Nhất
Nghiên cứu sử dụng bộ thí nghiệm “khảo sát định lượng các định luật chât khí có kết nối máy tính” vào dạy học phần nhiệt học vật lý lớp 10 THPT
Tạ Thị Lý, 48A
PGS.TS
Phạm Thị Phú
3
Nhì
Hệ thống các bài tập môn Vật lí đại cương A1 theo chương trình đào tạo tín chỉ
Chu Thị Tuyết, 48A
TS. Nguyễn Văn Phú
4
Ba
Một số tính chất phổ của LASER màu có buồng cộng hưởng dập tắt
Cao Thị Thanh Tâm 48B
TS. Đoàn
Hoài Sơn
5
Ba
Nghiên cứu ứng dụng của chấm lượng tử CdSe trong chế tạo diot phát ánh sáng trắng
Phạm Thị Ngọc Tâm 48B
TS Nguyễn Hồng Quảng
6
Ba
Cấu trúc electron trong nguyên tử Hidro và ion tương tự
Nguyễn Thị Nhật 48A
ThS. Nguyễn Tiến Dũng