Từ ngày 15 đến 18 tháng 12 năm 2015, Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về khoa học tự nhiên cho các nhà khoa học trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh của các nước ASEAN đã được tổ chức tại Trường đại học Công nghệ King Mongkut (King Mongkut's University of Technology North Bangkok) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Mục đích của Hội thảo là tạo diễn đàn để giới thiệu một số nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; trao đổi kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu về dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

 Hội thảo đã có hơn 170 người đăng ký tham dự với hơn 100 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực của Vật lý, Hóa học và Sinh học. Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn 5 báo cáo tiêu biểu (Việt Nam được chọn 2 báo cáo) để trình bày tại phiên toàn thể (plenary session). Trong hai báo cáo của Việt Nam trình bày tại phiên toàn thể thì có 1 báo cáo của nhóm nghiên cứu về Quang học của GS.TS. Đinh Xuân Khoa (Trường Đại học Vinh) được trình bày bởi PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng. Thông tin chi tiết về Hội thảo có trên:

 http://iop.vast.ac.vn/activities/conf_asean/2015/docs/ProgramCASEAN4.pdf

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng (Trưởng khoa Vật lý và Công nghệ) thay mặt nhóm nghiên cứu Quang học của Trường Đại học Vinh trình bày báo cáo tại phiên toàn thể.

 Báo cáo khoa học của nhóm Quang học (Trường Đại học Vinh) trình bày về đề xuất mô hình lưỡng ổn định quang đa kênh được nghiên cứu dựa trên phương pháp giải tích và phương pháp số. Đây là hướng nghiên cứu mới thuộc lĩnh vực công nghệ quang tử hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Phần kết quả nghiên cứu theo phương pháp giải tích được gửi công bố trên tạp chí quốc tế uy tín Journal of Optical Society of America B của Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2016. Thông tin chi tiết có trên: https://www.osapublishing.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-33-4-735

Phần kết quả nghiên cứu bằng phương pháp số đã được Ban tổ chức Hội thảo đề nghị gửi đăng trên tạp chí chuyên ngành Communication in Physics năm 2016.

Ngoài báo đã được chọn trình bày tại phiên toàn thể, nhóm Quang học của Trường đại học Vinh còn có 2 báo cáo dạng poster.