(Faculty of Physics and Technology)

                                                                             Email: physics@vinhuni.edu.vn

Huân chương lao động hạng Ba, năm 1999

 

1. Giới thiệu sơ lược

Năm thành lập: 1961

Nhiệm vụ:

§  Đào tạo bậc đại học (2 ngành):

- Cử nhân Sư phạm vật lí (1961 - nay)

- Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện (2013 - nay)

§  Đào tạo bậc ThS (2 chuyên ngành):

- ThS Vật lí, chuyên ngành Quang học

- ThS Khoa học giáo dục, chuyên ngành LL & PPDH bộ môn Vật lí

§  Đào tạo bậc TS (2 chuyên ngành):

- TS Vật lí, chuyên ngành Quang học

- TS Khoa học giáo dục, chuyên ngành LL & PPDH bộ môn Vật lí

§  Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ:

Các hướng nghiên cứu cơ bản:

- Quang học phi tuyến, quang học lượng tử, phổ học laser, khoa học vật liệu và công nghệ nanô,

- Nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng các PPDH hiện đại trong môn vật lý ở các bậc học; nghiên cứu lý luận và ứng dụng về phương tiện dạy học vật lý; đo lường và đánh giá trong dạy học Vật lí.

Các hướng nghiên cứu ứng dụng:

     - Các công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, tự động hoá

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số CB cơ hữu:                  20 (PGS: 4, TS: 9, ThS: 5, KS: 1)

Cán bộ Vật lí trong trường:       5 (GS: 1, PGS: 2, TS: 2)

Cán bộ thỉnh giảng:                   6 (GS: 2, PGS: 4)

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP:          PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Phó Trưởng khoa, PBT ĐBBP:   TS. Chu Văn Lanh

Phó trưởng khoa:                         TS. Mai Văn Lưu

Bí thư Chi bộ CB:                                    TS. Nguyễn Thị Nhị

Chủ tịch công đoàn:                                 GVC. TS. Nguyễn Thành Công

Bí thư chi bộ HV,SV:                              TS. Bùi Đình Thuận

Bí thư LCĐ:                                             TS. Trịnh Ngọc Hoàng

Các bộ môn:

1. Bộ môn Vật lí đại cương

                 Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Ngọc Hoàng

2. Bộ môn Quang học - Quang phổ

                 Trưởng bộ môn: TS. Bùi Đình Thuận

3. Bộ môn PPGD

                 Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Nhị

4. Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

                 Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Các trợ lí Trưởng khoa:

Trợ lý đào tạo:                  ThS. Lê Văn Vinh

Trợ lí quản lí HSSV:        ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Cố vấn học tập:                ThS. Phạm Hoàng Nam

3. Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (năm 2016)

Tổng số sinh viên:       548 (SP Vật lí: 338, KS CNKT Điện: 210)

Học viên Cao học:       115 (Quang học: 46, LL & PPDH BM Vật lí: 59)

Nghiên cứu sinh:         21 (Quang học: 11, LL & PPDH BM Vật lí: 10)

4. Phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu

§  Đào tạo giáo viên Vật lí: 2

- Phòng thí nghiệm Cơ - Nhiệt

- Phòng thí nghiệm Điện - Quang

§  Đào tạo Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật điện: 2

-  Phòng thực hành Máy điện

-  Phòng thực hành Cung cấp điện

§  Phòng thí nghiệm nghiên cứu/chuyên đề: 2

- Phòng thí nghiệm Vật lý tiên tiến

- Phòng thí nghiệm chuyên đề về PPGD vật lí

5. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

§  Một số hướng nghiên cứu về Khoa học giáo dục:

- Phương tiện dạy học vật lí

- Didactics trong Vật lí

- Đo lường và đánh giá trong dạy học Vật lí

§  Một số hướng nghiên cứu về Quang học:

- Quang học phi tuyến

- Quang học lượng tử

- Vật lí laser

- Quang phổ nguyên tử, phân tử và ứng dụng

§  Các công bố khoa học trong năm:

- Bài báo trong nước:  25 bài/năm

- Bài báo quốc tế:                    05 bài/năm

§  Các đối tác quốc tế:

- Institute of Physics, Polish Academy of Sciences (Poland)

- University of Zielona Gora (Poland)

- University of Warsaw (Poland)

- National University of Belarus (Belarus)

- University of Chemnitz (Germany)

- University of South Florida (US)

6. Tầm nhìn tương lai

§  Mục tiêu: Phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và NCKH có uy tín trong nước và khu vực Đông Nam Á, có ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

§  Hướng phát triển: đào tạo đa ngành, đa cấp:

- Đào tạo Cử nhân sư phạm Vật lí theo chuẩn quốc tế;

- Đào tạo Kỹ sư: công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử …

- Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ: chuyên ngành Quang học; Lí luận & PPDH bộ môn Vật lí; Kỹ thuật điện;

§  Chương trình đào tạo:

- Theo tiếp cận quốc tế CDIO (áp dụng từ năm 2015);

- Sử dụng các giáo trình quốc tế;

§  Chuyển giao công nghệ: nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, tự động hoá... trong khu vực

§  Quy mô:

- Cán bộ:          45-50 CB

- Sinh viên:      1200-1500

- Học viên Cao học và NCS: 150

 

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

 

Thứ tự

Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Thế hệ thứ 1

(1961-1972)

 

Thầy Hoàng Quý

Thầy Võ Văn Thu

Thầy Phạm Quý Tư

Thầy Phan Xuân Bình

Thầy Trần Doãn Qưới

Thế hệ thứ 2

(1972-1976)

 

Thầy Phạm Quý Tư

Thầy Phan Xuân Bình

Thầy Phan Bá Nhẫn

Thầy Nguyễn Trọng Dy

Thế hệ thứ 3

(1976-1981)

 

Thầy Phan Bá Nhẫn

Thầy Nguyễn Đình Noãn

Thầy Trần Hữu Cát

Thầy Trần Quốc Tuý

Thế hệ thứ 4

(1981-1987)

 

Thầy Nguyễn Đình Noãn

Thầy Tôn Quang Lữ

Thầy Lê Văn Phớt

Thầy Nguyễn Đình Huân

Thế hệ thứ 5

(1987-1991)

 

Thầy Nguyễn Đình Huân

Thầy Võ Trường Kỳ

Thầy Nguyễn Quang Lạc

Thầy Nguyễn Huy Công

Thầy Đào Xuân Hợi

Thầy Dương Kháng

Thế hệ thứ 6

(1991-1993)

Thầy Đào Xuân Hợi

Thầy Dương Kháng

Thầy Hà Văn Hùng

Thế hệ thứ 7

(1993- 1999)

Thầy Hà Văn Hùng

Thầy Đào Xuân Hợi

Thầy Dương Kháng

Thầy Võ Thanh Cương

Thầy Trịnh Đức Đạt

Thế hệ thứ 8

(1999-2003)

 

Thầy Đinh Xuân Khoa

Thầy Vũ Ngọc Sáu

Thầy Võ Thanh Cương

Thầy Nguyễn Viết Lan

Thế hệ thứ 9

(2003-2008)

Thầy Nguyễn Viết Lan

Thầy Đỗ Văn Toán

Thầy Đoàn Hoài Sơn

Thế hệ thứ 10 (2008-2013)

 

Thầy Đoàn Hoài Sơn

Cô Phạm Thị Phú

Thầy Lưu Tiến Hưng

Thầy Nguyễn Huy Bằng

Thế hệ thứ 11 (2013- nay)

Thầy Nguyễn Huy Bằng

Thầy Mai Văn Lưu

Thầy Chu Văn Lanh