Bộ môn Điều khiển tự động

Tạ Hùng Cường
Lê Văn Chương
Nguyễn Hoa Lư
Hoàng Võ Tùng Lâm
Đinh Văn Nam
Phan Văn Dư
Mai Thế Anh