Faculty of Physics and Technology

 

            A. Chức năng

            Khoa Vật lý và Công nghệ có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Vật lý, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

B. Nhiệm vụ

1.      Đào tạo đại học

1.1.     Đào tạo Cử nhân Sư phạm Vật lý và Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và hệ từ xa;

1.2.     Xây dựng đề án mở ngành đào tạo mới về vật lý và công nghệ phù hợp với nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo của Khoa.

1.3.     Giảng dạy các học phần Vật lý đại cương và Vật lý chuyên ngành cho các ngành đào tạo trong trường.

1.4.     Tham gia giảng dạy các môn Vật lý, Công nghệ và Khoa học tự nhiên cho trường THPT chuyên và Trường thực hành sư phạm (thuộc Trường Đại học Vinh).

2.      Đào tạo Sau đại học

2.1.     Đào tạo trình độ Thạc sĩ hai chuyên ngành: Quang học; Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

2.2.     Nghiên cứu xây dựng và xin phép mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo của Khoa.

2.3.     Đào tạo trình độ Tiến sĩ hai chuyên ngành: Quang học; Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

3.      Bồi dưỡng giáo viên

3.1.     Bồi dưỡng giáo viên dạy Vật lý ở các trường phổ thông;

3.2.     Bồi dưỡng giáo viên dạy học Khoa học tự nhiên các trường phổ thông.

4.      Nghiên cứu khoa học

      Các hướng nghiên cứu chính: Quang học, Quang phổ, Vật lý lý thuyết, Khoa học Vật liệu, Vật lý hạt nhân nguyên tử, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử …

5.      Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

5.1.     Liên kết với các trường Đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước đào tạo các ngành Hệ thống điện, Vật lý kỹ thuật, công nghệ…

5.2.     Hợp tác về nghiên cứu và dạy học Vật lý;

5.3.     Hợp tác về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.